Služby

Další činnosti

Studie a projekty veřejné i soukromé zeleně.
Odborné posudky a technický dozor investora při realizaci sadových úprav.
Realizace sadových úprav.
Údržba zeleně a sezónní práce.